vitrin

  
Şirketimizin 29.07.2020 tarihli genel kurul kararı ile 2020 yılı için bağımsız denetçi olarak Onat Bağımsız denetim Anonim şirketi seçilmiştir.

Lisanslı Depoculuk Nedir?

Lisanslı depoculuk, ürünün varlığına ve kalitesine güvence verecek sistemdir. Ürün Bankacılığı olarak da tasavvur edilen sistemde, güvenin tahsis edilmesi için, kamuoyunda güveni temsil eden ortaklarla şirketin kurulması, standartlara uygun depoların kurulması, yasalar çerçevesinde işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çok iyi izlenerek, takip edilmesi, aksamalarda anında müdahale edilmesi ve müeyyidelerin titizlikle işletilmesi gerekmektedir.

Lisanslı Depoculuk Kanunu

Kanunun amacı “tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” olarak tanımlanmıştır.

Neden Lisanslı Depoculuk


Ticari amaçla depolanma

Kiralama ve işletme

Sağlıklı koşullarda muhafaza

Tartma, boşaltma ve yükleme

Temizleme, ayıklama, eleme

Kurutma ve ambalajlama

GÜVENLİ DEPO

Teknolojik alt yapısı ve otomasyonla kontrol edilen tamamen kapalı ve hertürlü risklere karşı sigortalı silolarda depolanmış ürünleriniz güvence altındadır.

YÜKSEK KALİTE

Yetkili sınıflandırıcı kontrolünde randımanına göre sınıflandırılmış ve 2 yıllık saklama süresince azot gazı altında kalite kaybına uğramamış yüksek kalitede ürünlere ulaşabilirsiniz.

İYİ FİYAT

2 yıllık saklama süresince kalite kaybına uğramadan piyasada en iyi fiyattan alıp satarak kazançlı çıkabilirsiniz.